Diamant schuren

  • Opruwen van een ondergrond voor betere hechting
  • Verwijderen van slikhuid, curing compound, coating, lijmresten, etc.
  • Minimaliseren / verwijderen van hoogteverschillen.